Repo for innholdet og sida til https://laernorsk.no
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

723 B

Om prosjektet

Dette er ment å være en samling av grammatikk og generelle norskressurser som vil bli brukt i norsktimene jeg har med studentene mine.

Hovedfokuset vil være på å ferdiggjøre grammatikksidene med varierte artikler ansett som nyttige for mine studenter, med fokus på lavere nivåer, spesielt A1-A2 og B1, før jeg gjør ferdig eller setter i gang med mer avanserte artikler.

Laget med

Hugo, et enkelt og godt rammeverk, laget i go, for å generere statiske nettsider og Relearn temaet

Forfattere

Steffen K. Rafdal - steffen@laernorsk.no

(Un)license

Distribuert under UNLICENSE, les UNLICENSE.md for mer informasjon.