final changes before first publish of the site

master
Steffen Rafdal 4 weeks ago
parent aed3e7e189
commit f3dbdee9b9
 1. 10
    config.toml
 2. 12
    content/_index.md
 3. 34
    content/grammatikk/_index.md
 4. 1
    content/grammatikk/substantiv/_index.md
 5. 128
    content/grammatikk/terminologi/_index.md
 6. 110
    content/grammatikk/terminologi/begrep.md
 7. 3
    content/schedule_classes/_index.md
 8. 2
    layouts/partials/logo.html
 9. 43
    layouts/partials/menu-footer.html
 10. 0
    static/pix/favicon.svg
 11. BIN
    static/pix/landchad.gif
 12. 0
    static/pix/logo.svg

@ -32,7 +32,7 @@ section = ["HTML", "RSS", "PRINT"]
page = ["HTML", "RSS", "PRINT"]
[[menu.shortcuts]]
name = "📖 Vegvisir - Exercises and tests"
name = "🖋 Vegvisir - Exercises and tests"
url = "https://laernorsk.no/vegvisir/"
weight = 5
@ -42,10 +42,10 @@ identifier = "ds"
url = "https://git.laernorsk.no/laernorsk/laernorsk.no"
weight = 10
[[menu.shortcuts]]
name = "<i class='fas fa-fw fa-tags'></i> Tags"
url = "tags/"
weight = 40
#[[menu.shortcuts]]
#name = "<i class='fas fa-fw fa-tags'></i> Tags"
#url = "tags/"
#weight = 40
[markup]
[markup.goldmark.renderer]

@ -1,12 +1,16 @@
+++
archetype = "home"
Title = "Lær Norsk"
Title = "Vegen til norsk"
LastModifierDispayName = "Steffen K. Rafdal"
LastModifierEmail = "steffen@laernorsk.no"
+++
### Veien til det norske språket og kulturen
### Innhold
While still quite empty, more articles and content will be added over time. At the moment the only things availabe are the scheduling page and some old and very simple grammar pages.
Skal ha enkle artikler om grammatikk som kan brukes i undervisning av norsk som andrespråk. Det meste vil være på norsk med små innslag av engelsk for å gjøre det mer tilgjengelig, merk at alt innhold på engelsk er ment å være en mer eller mindre direkte oversettelse (beskrivelse) av norsk grammatikk og ikke engelsk. Derfor er det mulig at det ikke vil være _korrekt_ på engelsk. Engelsk innhold vil være prioritert spesielt for innhold rettet mot A1-A2.
If you wish to make suggestions or corrections, feel free to create issues on git or by creating a pull request.
For nå er det mulig å bestille klasser og pakker, og en liste med vanlige grammatikkord skal være tilgjengelig.
<!--
{{% children containerstyle="div" style="h3" depth="2" description="true" sort="weight" %}}
-->

@ -1,12 +1,38 @@
+++
chapter = true
title = "Grammatikk"
weight = 5
post = " 🇳🇴🇬🇧 "
+++
### Chapter .
# Some Chapter title
## Introduksjon
Here be a lot of grammar articles that will be built on over time, new articles will be listed at this page as well as the frontpage. Something something.
{{% expand title="Engelsk" %}}
Collection of articles about Norwegian grammar for students of Norwegian as a second language. Examples include:
* Terms
* Nouns
* Verbs
* Adjectives
* Pronouns
* Determiners
* Conjuctions
* Subordinating conjunctions
* Prepositions
* Interjections
and some of their sub-groups. There will also be articles about other topics such as sentences and their structure and other things related to learning Norwegian. Articles with English sections (like this) will be marked in the menu.
---
{{% /expand %}}
En samling av artikler om norsk grammatikk for andrespråkelever og bruk i klasserom. Det vil bli skrevet om blant annet:
* Termer
* Substantiv
* Verb
* Adjektiv
* Pronomen
* Determinativ
* Konjunksjoner
* Subjunksjoner
* Preposisjoner
* Interjeksjoner
og deres undergrupper. Det vil også bli skrevet om andre emner som setningsstruktur og generelle ting relatert til å lære norsk, mer info kommer senere. Artikler med informasjon på engelsk vil være markert med det i menyen til venstre på sida. Ellers kan du anta at alt vil være på norsk.

@ -3,6 +3,7 @@ chapter = true
pre = "<b>3. </b>"
title = "Substantiv"
weight = 15
draft = true
+++
### Chapter 3

@ -1,127 +1,21 @@
+++
chapter = true
pre = "<b>0. </b>"
post = " 🇳🇴🇬🇧 "
title = "Terminologi"
weight = 5
+++
### Pre-chapter 1
# Introduksjon
This section will cover common terms used in Norwegian grammar, most of which will be essential for a comprehensive understanding of the grammar.
<!--
This is a relatively simple list of norwegian grammar terms, with explanations and examples, and a version in english. The english copy is intended to be a more or less direct translation of the norwegian grammar, so may not be exactly correct or applicable to english grammar. If you have any edits or changes you'd like to see, feel free to raise an issue on the git instance or create a pull request.
{{< tabs >}}
{{% tab name="Norsk" %}}
###
| Ord | Forklaring | Eksempel |
| ---- | ----------- | ------- |
| Substantiv | Gir navn eller referer til ting/objekter, individer og abstrakte begrep | en mann, ei dame, et barn |
| Verb | Brukt for å uttrykke en handling | å spise, å sove, å jobbe |
| Modalverb | Grammatisk sett et verb, men har ikke en "handling" som vanlige verb | å kunne (kan), å måtte (må) |
| Pronomen | som brukes for å vise til noen, eller i stedet for et substantiv | jeg - meg, du - deg |
| Eiendomsord | som uttrykker et eiendomsforhold, det vil si at noe(n) eier en annen ting | min, din, hans, hennes |
| Adjektiv | som beskriver et substantiv ved å betegne dets egenskaper | liten, stor, hvit, svart |
| Adverb | litt som adjektiv, legger informasjon til verb, adjektiv | fort, sakte, langt |
| Preposisjon | binder sammen fraser og andre ord **(LEGG TIL MER HER)** | i, på, over, under |
### Kapittel 0 - Grunnleggende kunnskap
# Ord og begrep
{{% expand title="Engelsk" %}}
**Basic knowledge**
Before one can start to learn a language and all that comes with it, it can be a good idea to have a basic understanding of the grammar. At least what the most common words and terms are.
## Tider og bøyningsformer av substantiv, verb og adjektiv
In the article [Terminologi](/grammatikk/terminologi/begrep/), you can find a list of the most common terms used to describe Norwegian grammar. The terms come with descriptions and examples. Keep in mind that this is supposed to be as simple as possible and may not apply 100% to the term, even more so for the English versions as the English copy is trying to describe Norwegian grammar.
---
{{% /expand %}}
### Substantiv
| Ord | Forklaring | Eksempel |
| --- | --- | --- |
| Kjønn | Norske substantiv har tre kjønn | hankjønn, hunkjønn, intetkjønn |
| Hankjønn | Maskulin | en mann, en gutt, en bil |
| Hunkjønn | Feminin | ei dame, ei jente, ei strand |
| Intetkjønn | Nøytrumsord | et barn, et eple, et hus |
| Entall | Det er bare én av noe, singular | en gutt, gutten |
| Flertall | Det er mer enn én av noe | to gutter, fem biler |
| Ubestemt | Generell og ikke spesifikk | en gutt, gutter |
| Bestemt | Spesifikk og definert | gutten, guttene |
| Artikkel | Viser om et ord er ubestemt/bestemt | **en** gutt, gutt**en** |
Før man kan starte å lære et språk og alt som kommer med det, er det en god idé å ha en grunnleggende forståelse av grammatikken i språket og ikke minst hva vanlige ord og begrep betyr.
### Verb
| Ord | Forklaring | Eksempel |
| --- | --- | --- |
| Imperativ | Kommando | spis! snakk! |
| **Infinitiv** | Basisformen, er ikke en tid, med eller uten å | å være, å snakke, å komme |
| **Presens** | Nåtid, noe skjer nå (kan tolkes som framtid) | er, snakker, kommer |
| **Preteritum** | Fortid, noe skjedde før | var, snakket, kom |
| **Presens perfektum** | Også fortid, noe har skjedd | har vært, har snakket |
| Preteritum perfektum | Handling er avsluttet med resultat i fortida | hadde vært, hadde snakket |
| **Presens futurum** | Framtid, noe skjer i framtida | skal/vil være, skal/vil snakke |
| Preteritum futurum | Var framtidig i fortida | skulle/ville være, skulle/ville spise |
| Partisipp | Adjektivform av verb, kan brukes som adjektiv/adverb | presens og perfektum partisipp |
| Presens partisipp | Ikke så vanlig på norsk som engelsk (sleep**ing**). Vanligvis adverb | værende, snakkende, kommende |
| Perfektum partisipp | Perfektumformen uten "har", brukes ofte som adjektiv | vært, snakket, kommet |
| Passiv | Brukt når det ikke er viktig/interessant hvem som utfører handlingen | blir snakket, spises |
### Adjektiv
| Ord | Forklaring | Eksempel |
| --- | --- | --- |
| Positiv | Basisformen, samme som hankjønn | liten, hvit |
| Hankjønn | Maskulin | liten, hvit |
| Hunkjønn | Feminin | lita, hvit |
| Intetkjønn | Nøytrumsord | lite, hvitt |
| Bestemt | Spesifikk og definert | lille, hvite |
| Flertall | Mer enn én av noe | små, hvite |
{{% /tab %}}
{{% tab name="Engelsk" %}}
| Norsk | Engelsk | Explanation | Example |
| --- | --- | --- | --- |
| awdawd | awdawawdd | awdawd | awdawd |
| a | | | |
The first part of the terminology series that covers the words, forms, and elements used in Norwegian grammar, and what function they serve.
**Noun**
A word used to give a name to or to refer to a thing/object, individuals and abstract terms:
A man
A woman
**Verb**
A word often used to express an action:
To eat
To sleep
**Auxiliary verb**
A word that grammatically works as a verb, but can’t be used to alone as it lacks the “action” a normal verb expresses:
Can
Must
**Pronoun**
A word used to point to someone, or as a replacement for a noun.
I - Me
You - You
He/She - Him/Her
**Possessive pronouns**
A word that expresses a possessive relationship, which is to say that something is owned.
Mine
Yours
His
Hers
**Adjective**
A word that describes a noun by saying something about it’s properties.
Big/Large
Tiny/Small
Black
**Adverb**
A word that is similar to adjectives but instead of describing nouns they add information to verbs, adjectives, other adverbs, and prepositions.
Fast
Slow
Long (Far, distance)
**Preposition**
A tiny word that can’t be conjugated and is used to tie together phrases and other words. They work very similarly to subjunctions which does the same with sentences.
In
On
Under
Over
{{% /tab %}}
{{< /tabs >}}
-->
I [Terminologi](/grammatikk/terminologi/begrep/) artikkelen kan du finne en liste over de mest vanlige ordene brukt i norsk grammatikk, med enkle beskrivelser og eksempler. Eksemplene vil være så ekle som mulig og dekker ikke alt et ord betyr, derfor anbefales det å lese de fulle artiklene når de er tilgjengelige.

@ -1,11 +1,10 @@
---
title: "Terminologi"
date: 2022-07-09T12:26:49+02:00
pre: "<b>0.1. </b>"
weight: 5
---
##
This is a relatively simple list of norwegian grammar terms, with explanations and examples intended to be as short and simple as possible. If you'd like a more thorough explanation, head to the page of the term (when added) for a more in-depth explanation. There's also an english version for most of the terms, but the english copy is intended to be a more or less direct translation of the norwegian grammar. Because of this it may not be exactly correct or applicable to english grammar.
+++
title = "Ord og begrep"
date = 2022-07-09T12:26:49+02:00
pre = "<b>0.1. </b>"
post = " 🇳🇴🇬🇧 "
weight = 5
+++
### Ordklasser
@ -25,7 +24,7 @@ This is a relatively simple list of norwegian grammar terms, with explanations a
| Subjunksjoner | Subordinators | (Subordinating conjunctions) introduces a dependent clause in an independent clause | before, if, because, when, while |
| Preposisjon | Prepositions | Binds words and phrases in a similar way as subordinators | in, on, over, under |
| Interjeksjoner | Interjection | A word or simple expression that is independent | yes, hurray!, cheers, moo |
---
{{% /expand %}}
| Ord | Forklaring | Eksempel |
@ -48,7 +47,7 @@ This is a relatively simple list of norwegian grammar terms, with explanations a
### Substantiv
{{% expand title="Engelsk" %}}
| Norwegian | term | explanation | example |
| Norwegian | Term | Explanation | Example |
| --- | --- | --- | --- |
| [Kjønn](../../substantiv/gender/) | Gender | Norwegian nouns have three (grammatical) genders, doesn't exist in English | masculine, feminine, neuter |
| Hankjønn | Masculine | Words with "en" as the article in Norwegian | a man (en mann), a car (en bil) |
@ -59,6 +58,7 @@ This is a relatively simple list of norwegian grammar terms, with explanations a
| Ubestemt | Indefinite | General and non-specific | a boy, boys, a house, houses |
| Bestemt | Definite | Specific and defined | the boy, the boys, the house, the houses |
| Artikkel | Article | Shows if a word is (in)definite | **a** boy, **the** boy |
---
{{% /expand %}}
| Ord | Forklaring | Eksempel |
@ -77,53 +77,64 @@ This is a relatively simple list of norwegian grammar terms, with explanations a
### Verb
{{% expand title="Engelsk" %}}
| Term | explanation | example |
| --- | --- | --- |
| Imperative | Command | eat!, speak! |
| Infinitive | Base form, not a time, with or without "to" | to be, to speak, to come |
| Present | Something is happening in the present | I am, speak, come |
| Preterite | (Simple past) something happened in the past at a defined time | was, spoke, came |
| Present perfect | something happened at an undefined time in the past, or started in the past and continues until the present | have been, have spoken, have come |
| Pluperfect | (Preterite / past perfect) Action completed with result in the past | had been, had spoken, had come |
| Future tense | Future, action taking place in the future | will be, will speak, shall come |
| Preterite future | Was future in the past | was going to |
| Participle | Verb form working as verb/adjective and Norwegian adverb | Se under |
| Present participle | | being, speaking, coming |
| Past participle | | been, spoken, come, defeated, beaten |
| Passive voice | Used when the performer (of the verb) is not important or relevant | was defeated, was beaten |
| Ord | Term | Explanation | Example |
| --- | --- | --- | --- |
| Imperativ | Imperative | Command | eat!, speak! |
| Infinitiv | Infinitive | Base form, not a time, with or without "to" | to be, to speak, to come |
| Presens | Present | Something is happening in the present | I am, speak, come |
| Preteritum | Preterite | (Simple past) something happened in the past at a defined time | was, spoke, came |
| Presens perfektum | Present perfect | something happened at an undefined time in the past, or started in the past and continues until the present | have been, have spoken, have come |
| Preteritum perfektum | Pluperfect | (Preterite / past perfect) Action completed with result in the past | had been, had spoken, had come |
| Presens futurum | Future tense | Future, action taking place in the future | will be, will speak, shall come |
| Preteritum futurum | Preterite future | Was future in the past | was going to |
| Partisipp | Participle | Verb form working as verb/adjective and Norwegian adverb | Se under |
| Presens partisipp | Present participle | Verb form ending with "-ing", usually used as adverb in Norwegian | being, speaking, coming |
| Perfektum partisipp | Past participle | Verb form ending with "-ed" for regular verbs. In Norwegian usually used as an adjective | been, spoken, come, defeated, beaten |
| Passiv | Passive voice | Used when the performer (of the verb) is not important or relevant | was defeated, was beaten |
---
{{% /expand %}}
| Ord | Forklaring | Eksempel |
| --- | --- | --- |
| Imperativ | Kommando | spis! snakk! |
| Infinitiv | Basisformen, er ikke en tid, med eller uten å | å være, å snakke, å komme |
| Presens | Nåtid, noe skjer nå (kan tolkes som framtid) | er, snakker, kommer |
| Preteritum | Fortid, noe skjedde før | var, snakket, kom |
| Presens perfektum | Også fortid, noe har skjedd | har vært, har snakket |
| Preteritum perfektum | Handling er avsluttet med resultat i fortida | hadde vært, hadde snakket |
| Presens futurum | Framtid, noe skjer i framtida | skal/vil være, skal/vil snakke |
| Preteritum futurum | Var framtidig i fortida | skulle/ville være, skulle/ville spise |
| Partisipp | Adjektivform av verb, kan brukes som adjektiv/adverb | presens og perfektum partisipp |
| Presens partisipp | Ikke så vanlig på norsk som engelsk (sleep**ing**). Vanligvis adverb | værende, snakkende, kommende |
| Perfektum partisipp | Perfektumformen uten "har", brukes ofte som adjektiv | vært, snakket, kommet |
| Passiv | Brukt når det ikke er viktig/interessant hvem som utfører handlingen | blir snakket, spises |
| Ord | Forklaring | Eksempel |
| --- | --- | --- |
| Imperativ | Kommando | spis! snakk! |
| Infinitiv | Basisformen, er ikke en tid, med eller uten å | å være, å snakke, å komme |
| Presens | Nåtid, noe skjer nå (kan tolkes som framtid) | er, snakker, kommer |
| Preteritum | Fortid, noe skjedde før | var, snakket, kom |
| Presens perfektum | Også fortid, noe har skjedd | har vært, har snakket |
| Preteritum perfektum | Handling er avsluttet med resultat i fortida | hadde vært, hadde snakket |
| Presens futurum | Framtid, noe skjer i framtida | skal/vil være, skal/vil snakke |
| Preteritum futurum | Var framtidig i fortida | skulle/ville være, skulle/ville spise |
| Partisipp | Adjektivform av verb, kan brukes som adjektiv/adverb | presens og perfektum partisipp |
| Presens partisipp | Ikke så vanlig på norsk som engelsk (sleep**ing**). Vanligvis adverb | værende, snakkende, kommende |
| Perfektum partisipp | Perfektumformen uten "har", brukes ofte som adjektiv | vært, snakket, kommet |
| Passiv | Brukt når det ikke er viktig/interessant hvem som utfører handlingen | blir snakket, spises |
### Adjektiv
{{% expand title="Engelsk" %}}
| term | explanation | example |
| --- | --- | --- |
| | | |
| Ord | term | explanation | example |
| --- | --- | --- | --- |
| Positiv | Base form (Positive) | Conjugated according to gender and plurality in Norwegian in addition to comparison, includes two Norwegian and English examples | liten, hvit, small, white |
| Hankjønn | Masculine | The masculine form of the adjective | liten, hvit, small, white |
| Hunkjønn | Feminin | The feminine form of the adjective | lita, hvit, small, white |
| Intetkjønn | Neuter | The neuter form of the adjective | lite, hvitt, small, white |
| Bestemt | Definite | When refering to something specific or in the definite form | lille, hvite, small, white |
| Flertall | Flertall | More than one of something | små, hvite, small, white |
| Komparativ | Comparative | More or less of something | mindre, hvitere, smaller, whiter |
| Superlativ | Superlative | Most or least of something | minst(e), hvitest(e), smallest, whitest |
---
{{% /expand %}}
| Ord | Forklaring | Eksempel |
| --- | --- | --- |
| Positiv | Basisformen, samme som hankjønn | liten, hvit |
| Hankjønn | Maskulin | liten, hvit |
| Hunkjønn | Feminin | lita, hvit |
| Intetkjønn | Nøytrumsord | lite, hvitt |
| Bestemt | Spesifikk og definert | lille, hvite |
| Flertall | Mer enn én av noe | små, hvite |
| Ord | Forklaring | Eksempel |
| --- | --- | --- |
| Positiv | Basisformen, samme som hankjønn | liten, hvit |
| Hankjønn | Maskulin | liten, hvit |
| Hunkjønn | Feminin | lita, hvit |
| Intetkjønn | Nøytrumsord | lite, hvitt |
| Bestemt | Spesifikk og definert | lille, hvite |
| Flertall | Mer enn én av noe | små, hvite |
| Komparativ | Mer eller mindre av noe | mindre, hvitere |
| Superlativ | Mest eller minst av noe | minst(e), hvistest(e) |
@ -142,6 +153,7 @@ This is a relatively simple list of norwegian grammar terms, with explanations a
| Leddsetning | Dependent clause | Not independent, is an element/part of an independent clause | because I'm hungry |
| Konjunksjon | Conjunction | Connects words, sentence elements and independent clauses | and, but, or |
| Subjunksjon | Subordinators | (Subordinating conjunctions) Connects a dependent clause to an independent clause | because, if, even if |
---
{{% /expand %}}
| Ord | Forklaring | Eksempel |

@ -1,9 +1,8 @@
+++
title = "Schedule classes"
title = "Bestill klasser"
weight = 1
+++
#### Get your packages and schedule your classes
{{< acuity >}}

@ -50,6 +50,6 @@ color: var(--MENU-SECTIONS-BG-color);
}
</style>
<a id="logo" href="{{ .Site.Home.RelPermalink | default ("/" | relLangURL) }}">
<!-- <img src="images/logo.svg" width="48" height="48" /> -->
<!-- <img src="pix/logo.svg" width="48" height="48" /> -->
Lær Norsk
</a>

@ -1,21 +1,24 @@
<!-- <div style="text-align:center">
<a href="https://larbs.xyz"><img src="/pix/larbs.gif" style="height:31px;width:88px;max-height:none;max-width:none;"></a>
<a href="https://lindypress.net"><img src="/pix/lindypress.webp" style="height:31px;width:88px;max-height:none;max-width:none;"></a>
<a href="https://landchad.net"><img src="/pix/landchad.gif" style="height:31px;width:88px;max-height:none;max-width:none;"></a>
<a href="https://based.cooking"><img src="/pix/basedcooking.gif" style="height:31px;width:88px;max-height:none;max-width:none;"></a>
<a href="https://notrelated.xyz"><img src="/pix/notrelated.gif" style="height:31px;width:88px;max-height:none;max-width:none;"></a>
</div> -->
<style>
#footer {
font-size: 13px;
height: 100px;
margin-left: auto;
margin-right: auto;
padding: 2rem 1rem;
text-align: center;
min-width: 230px;
max-width: 300px;
}
#footer p {
margin: 0;
}
</style>
<!-- <a class="github-button" href="https://github.com/McShelby/hugo-theme-relearn/archive/main.zip" data-icon="octicon-cloud-download" aria-label="Download McShelby/hugo-theme-relearn on GitHub">Download</a>
<a class="github-button" href="https://github.com/McShelby/hugo-theme-relearn" data-icon="octicon-star" data-show-count="true" aria-label="Star laernorsk/laernorsk on Gitea">Star</a>
<a class="github-button" href="https://github.com/McShelby/hugo-theme-relearn/fork" data-icon="octicon-repo-forked" data-show-count="true" aria-label="Fork laernorsk/laernorsk on Gitea">Fork</a> -->
<p>Built with <i class="fas fa-heart"></i></a> by <a href="https://gohugo.io/">Hugo</a></p>
<!-- <script async defer src="{{"js/buttons.js" | relURL}}{{ if not .Site.Params.disableAssetsBusting }}?{{ now.Unix }}{{ end }}"></script> -->
<style>
#footer {
font-size: 13px;
height: 100px;
margin-left: auto;
margin-right: auto;
padding: 2rem 1rem;
text-align: center;
min-width: 230px;
max-width: 300px;
}
#footer p {
margin: 0;
}
</style>
<p>Built with ❤ by <a href="https://gohugo.io/">Hugo</a></p>

Before

Width:  |  Height:  |  Size: 37 KiB

After

Width:  |  Height:  |  Size: 37 KiB

Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 7.9 KiB

Before

Width:  |  Height:  |  Size: 37 KiB

After

Width:  |  Height:  |  Size: 37 KiB

Loading…
Cancel
Save