laget litt bedre README og inkluderte noen nye ting

master
Steffen Rafdal 4 weeks ago
parent d87ac8f731
commit 9ef0efb03a
  1. 7
      README.md

@ -4,13 +4,14 @@ Dette er ment å være en samling av grammatikk og generelle norskressurser som
Hovedfokuset vil være på å ferdiggjøre grammatikksidene med varierte artikler ansett som nyttige for mine studenter, med fokus på lavere nivåer, spesielt A1-A2 og B1, før jeg gjør ferdig eller setter i gang med mer avanserte artikler.
# Laget med
[Hugo](https://gohugo.io/), et enkelt og godt rammeverk, laget i go, for å generere statiske nettsider og [Relearn temaet](https://github.com/McShelby/hugo-theme-relearn)
# Forfattere
Steffen K. Rafdal - steffen@laernorsk.no
# Laget med
[Hugo](https://gohugo.io/), et enkelt og godt rammeverk, laget i go, for å generere statiske nettsider og [Relearn temaet](https://github.com/McShelby/hugo-theme-relearn)
# (Un)license
Distribuert under UNLICENSE, les UNLICENSE.md for mer informasjon.

Loading…
Cancel
Save